Władze

Zarząd

Prezes: Alicja Stańco-Wawrzyńska

Wice Prezes: Elena Sinkiewicz-Darol

Skarbnik: Irmina Granżan-Kawczyńska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Marta Kamińska

Z-ca Przewodniczącej: Patryk Wawrzyński

Członkowie: Katarzyna Leszczyńska, Anna Mazurek-Cieśniarska