Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Instytut Rodzicielstwa” powołane zostało 12 kwietnia 2017 roku w Toruniu.

Misja stowarzyszenia jest wspieranie i promowanie rodzicielstwa opartego na wiedzy.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie modelu rodzicielstwa opartego na wiedzy, prowadzenie działalności edukacyjnej rodzin oraz organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i kulturalnych dotyczących rodziny lub rodzicielstwa, tworzenie warunków społecznych sprzyjających rodzinie i rodzicielstwu, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia oraz współpraca z innymi podmiotami troszczącymi się o dobrostan rodzin.

Komitet założycielski:

Irmina Granżan-Kawczyńska, Marta Kamińska, Dominik Kawczyński, Katarzyna Leszczyńska, Anna Mazurek-Cieśniarska, Elena Sinkiewicz-Darol, Alicja Stańco-Wawrzyńska, Patryk Wawrzyński, Aneta Zmiertka