Zadanie „Mama na warsztat” ma na celu wdrożenie innowacyjnego i autorskiego programu aktywizacyjnego kobiet opiekujących się dziećmi, które korzystają z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego oraz tych, które zrezygnowały z kontynuacji kariery zawodowej ze względu na obowiązki rodzicielskie. Projekt łączy w sobie dwa uzupełniające się i oparte na najlepszych standardach treningu kompetencji segmenty działań szkoleniowych, pozwalające odbiorczyniom zaktualizować stan wiedzy i uzyskać niezbędne kompetencje zwiększające ich szanse na
skuteczny powrót na rynek pracy lub rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Zakładane oddziaływanie zadania sprowadzać ma się do ułatwienia kobietom zajmującym się opieką nad dziećmi znalezienia pracy zgodnej z profilem wykształcenia, zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy lub skłonienia ich do podjęcia decyzji o własnej drodze w przedsiębiorczości. Dodatkowo, ułatwić ma im bezpieczny powrót na stanowisko zawodowe zajmowane w okresie poprzedzającym przerwę w karierze.

Program łączy dwa segmenty szkoleniowe. Pierwszym z nich jest kontynuacja zakończonego sukcesem zadania „Mama wraca do pracy” (październik 2017 roku), zorganizowanego przez Stowarzyszenie przy współfinansowaniu przez Centrum Wsparcia Biznesu. Kluczowym specjalistą zaproszonym z interaktywnym wykładem jest Matka Prawnik – Katarzyna Łodygowska. Partnerem strategicznym jest Hotel Filmar. Wnioskodawca planuje organizację dwóch jednodniowych bloków szkoleniowych dla kobiet zainteresowanych powrotem do kariery zawodowej, które składać będą się z wykładu interaktywnego poświęconego prawnym zagadnieniom powrotu kobiet wychowujących dzieci do pracy, spotkania inspirującego z matkami, które łączą rodzicielstwo z sukcesem zawodowym, prezentacji aktualnych możliwości pozyskania środków na prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz warsztat wizerunkowy zwiększający kompetencje autoprezentacji. Drugim elementem programu aktywizacji jest organizacja czterech szkoleń specjalistycznych dla kobiet zainteresowanych zwiększeniem swoich kompetencji w zakresie: (1) zarządzania zespołem, (2) kampanii marketingowych i sprzedażowych, (3) wykorzystania nowych mediów w biznesie oraz (4) fotografii produktu.

Zadanie realizowane będzie w Toruniu i skierowane do mieszkanek miasta – kobiet, które ze względu na opiekę na dzieckiem (dziećmi) zrezygnowały z kontynuowania kariery zawodowej. Projekt jest dofinansowany przez Urząd Gminy Miasta Toruń w ramach współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *