DziałalnośćTydzień Promocji Karmienia PiersiąWarsztaty

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „Stosowanie leków w czasie laktacji”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
„Stosowanie leków w czasie laktacji”

Szanowni Państwo,
zapraszamy na profesjonalne szkolenie z zakresu stosowania leków u kobiet w okresie laktacji (szczegóły niżej).

Szkolenie kierowane jest do specjalistów zajmujących się opieką medyczną kobiety w czasie karmienia piersią: w szczególności farmaceutów, ale także położnych, lekarzy, pielęgniarek. Poprowadzi je mgr farm. Karolina Morze – dyżurna farmaceutka Fundacji Promocji Karmienia Piersią, autorka bloga laktaceuta.pl.

Data szkolenia: 27 maja 2018 r., godz. 10:30-15:00

Miejsce: Toruń (szczegóły wkrótce)

Koszt: 40 zł (cena zawiera przerwę kawową i drobny poczęstunek, materiały, certyfikat; cena regularna szkolenia to 100 zł)*

Liczba uczestników: 20 osób

Zgłoszenia: mailowo na adres stowarzyszenie@instytut-rodzicielstwa.pl do 25.05.2018 r.
(decyduje kolejność zgłoszeń)

Farmaceuci za udziałów szkoleniu uzyskują 2 miękkie punkty szkoleniowe.

Opis szkolenia: Najnowsze badania naukowe i międzynarodowe wytyczne ośrodków referencyjnych podkreślają znaczenie karmienia piersią w rozwoju dziecka oraz jego korzystne działanie na zdrowie zarówno matki i dziecka. Wyspecjalizowany personel medyczny powinien mieć aktualną wiedzę na ten temat. W leczeniu pacjentki karmiącej piersią istotne jest, żeby każda strona zaangażowana w terapię miała pełną wiedzę na temat bezpieczeństwa stosowania leków w okresie laktacji oraz odpowiednie narzędzia i umiejętności, żeby przekazać pacjentce niezbędne informacje. Jej decyzja dotycząca podjęcia leczenia zaordynowanego przez lekarza lub samoleczenia była świadoma, bezpieczeństwo dziecka wzięte pod uwagę, a potrzeby kobiety uszanowane.
Podczas spotkania omówione zostaną istotne zjawiska fizjologiczne, psychologiczne oraz społeczne które wpływają na decyzję matki o leczeniu i efekt terapii w okresie laktacji oraz rola
farmaceuty w tym procesie, które pomogą podejść do każdego takiego przypadku w sposób holistyczny. Przedstawiony zostanie sposób ustalania bezpieczeństwa leków (wynikający zarówno z wiedzy o mechanizmach farmakokinetycznych jak i badań), wiarygodne, oparte na dowodach naukowych narzędzia i źródła, które możemy wykorzystać podczas pracy z kobietą karmiącą piersią oraz przepisy prawne, które regulują naszą współpracę z pacjentem w takim przypadku.

 

Omówione zostaną ograniczenia związane z farmakoterapią a także możliwości na przykładzie najczęściej występujących problemów z jakimi zgłasza się mama karmiąca do apteki
(przeziębienie, niestrawność, alergia, zapalenie dróg moczowych).

Zapraszam.
Mgr farm. Karolina Morze – laktaceuta.pl

* Szkolenie jest dofinansowane przez Gminę Miasta Toruń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach Tygodnia Promocji Karmienia Piersią w Toruniu.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *